มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ม.ราชภัฏนครฯ จัดการบรรยายความรู้เศรษฐศาสตร์สําหรับครูผู้สอนสังคมศึกษา ครั้งที่ 8 และสอบแข่งขันวัดความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 7
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ะนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเขตภาคใต้ จัดการบรรยายความรู้เศรษฐศาสตร์สําหรับครูผู้สอนสังคมศึกษา ครั้งที่ 8 และการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในการนี้ เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา การะกรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิด ต่อมาเป็นการบรรยายหัวข้อ “ภาคการเงินในยุค Digital disruption” จากนั้นช่วงบ่าย เป็นการการสอบวัดความรู้ทางเศรษฐศาสตร์รอบชิงชนะเลิศ และมีการมอบรางวัลการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมซึ่งมาจากหลากหลายโรงเรียน

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่ครูในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในวิชาเศรษฐศาสตร์แก่นักเรียน หลักสูตรฯ จึงได้ดําเนินการจัดการบรรยายความรู้เศรษฐศาสตร์สําหรับครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ จัดการบรรยายฯ ครั้งที่ 8 นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรฯ ยังได้จัดการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๗ ควบคู่กันไปด้วย


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th