มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ชาวราชภัฏ ม.ราชภัฏนครฯเดินหน้ากระตุ้นการออกเสียงประชามติโค้งสุดท้าย
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับงานการมีส่วนร่วมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษา บุคลากรและประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการออกเสียงประชามติ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม นี้


รศ.วิมล ดำศรี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยได้จับมือกับงานการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษา บุคลากรและประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการออกเสียงประชามติ  เพื่อกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความตระหนัก  รู้ถึงความสำคัญของการออกเสียงประชามติและมีทักษะสามารถถ่ายทอดความรู้  ตลอดจนขยายผลกิจกรรมภายในสถานศึกษาได้  โดยได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559  มหาวิทยาลัยได้จัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติให้แก่นักศึกษา  ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม   ถนัดมาวันที่ 27 กรกฎาคม 2559  ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติ และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเกี่ยวกับกระบวนการออกเสียงประชามติ  และโค้งสุดท้ายในวันที่ 3 สิงหาคมนี้  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จะร่วมเดินรณรงค์  เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญออกมาลงเสียงประชามติให้มากที่สุด โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ บริเวณภายในและนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผ่านทางสื่อวิทยุกระจายเสียง  สื่อสิ่งพิมพ์ และอินเตอร์เน็ตมาอย่างต่อเนื่อง


“การลงประชามติเพื่อรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทของกฎหมายอื่นๆ อันจะมีผลกระทบกับชีวิตของประชาชนทุกคนในทุกๆด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  ฉะนั้นจึงขอเชิญชวนให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่มีสิทธิทุกท่าน  ให้ความสำคัญกับการออกเสียงประชามติให้มากที่สุด   โดยออกมาใช้สิทธิในวันที่ 7 สิงหาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ หน่วยออกเสียงประชามติที่ท่านมีรายชื่ออยู่ และในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ได้มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ในวันเสาร์อาทิตย์วันที่ 6 – 7 สิงหาคม  นี้ เป็นสัปดาห์การเรียนการสอนนอกชั้นเรียน และให้มีการเรียนการสอนชดเชยวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2559 แทน เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีโอกาสไปใช้สิทธิออเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม นี้ให้มากที่สุด ” อธิการบดี มรภ.นศ.กล่าว


คำสำคัญ

มหาวิทยาลัยการออกเสียงประชามติ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th