มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

เสวนาการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี รุ่นที่ 1
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 งานนิติการและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการเสวนา "การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี รุ่นที่ 1" ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 โดยเริ่มการลงทะเบียนในเวลา 08.30 น. จากนั้นเวลา 08.45 น. พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด เวลา 09.00 - 12.00 น. เป็นการเสวนาหัวข้อ "สร้างความเข้าใจกฎเกณฑ์ใหม่ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ" วิทยากรโดย รศ.ดรวิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และ รศ.เกษม ช่วยพนัง อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ต่อมาในภาคบ่าย เวลา 13.00 - 14.30 น. เป็นการเสวนาหัวข้อ "เทคนิคการทำผลงานทางวิชาการให้สำเร็จ" ประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอน/คำสอน, ตำรา/หนังสือ และวิจัย วิทยากรโดย รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และ รศ.เกษม ช่วยพนัง อดีตรองอธิการบดื่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และปิดท้ายด้วยการตอบข้อชักถามและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำผลงานทางวิชาการ ในเวลา 14.30 - 16.30 น.


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th