มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาสัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งพิธีเริ่มต้นจาก ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วางที่โต๊ะหมู่บูชาด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ต่อมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่อาลักษณ์อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ถัดมานายกสภามหาวิทยลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อด้วยการเปิดกรวยเครื่องสักการะ ถวายบังคม และรับพระบรมราชโองการแต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ต่อมานายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดครบวาระการดำรงตำแหน่ง เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี และถ่ายภาพร่วมกัน


คำสำคัญ

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th