มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

เวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช (ภาพช่วงเช้า)
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา จัดงานเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด
งานเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี หรือGood Practice เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานด้านต่างๆอีกทั้งเป็นโอกาสดีที่หน่วยงานภายนอกได้พบปะกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อนำไปใช้พัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นไป
โดยกิจกรรมงานเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ในวันนี้มีการจัดแสดงผลงานแนวปฏิบัติที่ดีผ่านการพิจารณาให้รางวัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2561และแนวปฏิบัติที่ดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้เกียรติมาร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้มีการมอบรางวัลแก่คณะ สำนัก สถาบัน ที่มีผลการดำเนินงานประกันคุณภาพสูงสุดในด้านต่างๆจำนวน 33 รางวัล และในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ (ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) มาบรรยายในเรื่อง "OKRs กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา"ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์ ทันสมัยและมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง  กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และบุคคลภายนอกสนใจเข้าร่วมกว่า 300 คน


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th