มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ จัดพิธีราชภัฏสดุดี ประจำปี พ.ศ. 2563
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดพิธีถวายราชสดุดี (ราชภัฏสดุดี) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดีทรสยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม “ราชภัฏ” พร้อมกับตรา “พระราชลัญจกร” ประจำพระองค์ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยในเวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประธานในพิธี ได้วางพานพุ่มและกล่าวถวายราชสดุดี ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และได้มีการประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นได้มอบโล่เกียรติคุณแก่ คณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ จำนวน 17 ท่าน พร้อมทั้งมอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 3 ท่าน และ ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจำนวน 16 ท่าน จากนั้นตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 มีดอกสีเหลืองเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และออกดอกตรงกับช่วงเดือนพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


รายการไฟล์แนบ

ชื่อ ขนาดไฟล์
TH-เจตจำนงสุจริตการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf592.04 kB ดาวน์โหลด
TH-Integrity and Transparency Policy in Work Operations of (1).pdf59.96 kB ดาวน์โหลด

คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th