มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารหลักสูตร เชิงสร้างสรรค์
วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2563)มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารหลักสูตร เชิงสร้างสรรค์ แก่ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี
โดยมีผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการอบรมสำหรับวัตถุประสงค์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและความก้าวหน้าในสายอาชีพสำหรับบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและรับรองการเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพและสอดรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความก้าวหน้าในระดับชาติและนานาชาติ การประชุมครั้งนี้มีบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง

>>คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติม<<


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th