มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มรภ.นศ. จัดโครงการอบรมอาสาสมัครพยาบาล
วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมอาสาสมัครพยาบาล แก่นักศึกษา โดยมีผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้แก่ตัวนักศึกษา เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติช่วยเหลือนักศึกษาที่ป่วยในหอพักและในการตัดกิจกรรมต่างๆให้มหาวิทยาลัย

โดยกิจกรรมการอบรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงการบรรยายในช่วงเช้า ได้รับ
เกียรติจากนางมัฑนา เคารพพาพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลพรหมคีรี เป็นวิทยากร และกิจกรรมฝึกปฏิบัติในช่วงบ่าย ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทำแผลเบื้องต้น กลุ่มดามกระดูก และการใช้ยาสามัญประจำบ้าน โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 100 คน

>>คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติม<<


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th