มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. ร่วมประชุมเตรียมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดำรงพันธ์ ใจห้าว วีระพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมผู้แทนคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อร่วมหารือการจัดนิทรรศการ "งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 " ณ มหาวิหยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้ชื่อ "จากยอดเขาถึงใต้ทะเล" โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ วันที่ 26 สิงหาคม 2563


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th