มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

TO BE NUMBER ONE ม.ราชภัฏนครฯ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย อาจารย์เมธาวัตร ภูธรภักดี นายธนานันท์ ไข่แก้ว นางสาวสุรีมา มฤคี นายภูธเรศ มูสิกะปูน นำตัวแทนนักศึกษา ได้แก่ นายรัฐชัย ชัยประพันธ์ นายอภิวัฒน์ ราชรักษ์ นายอธิวัฒน์ ผลหิรัญ นายเกียรติภูมิ หมาดเส็น นางสาวอัจฉรา ประวัน และนางสาวชุติมา ขาวขะวงศ์ เข้าร่วมแข่งขันการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น ระดับภาคใต้ และได้เป็นตัวแทนไปประกวดระดับประเทศ ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563 ต่อไป

ขอขอบคุณ ภาพ/ข้อมูล จาก คุณภูธเรศ มูสิกะปูน และ ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th