มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

พิธีปิดการแข่งขันกีฬา-กรีทา ประเพณีระหว่างคณะ ครั้งที่ 17 มหาชัยเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬา-กรีทา ประเพณีระหว่างคณะ ครั้งที่ 17 "มหาชัยเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา - กรีฑา ประเพณีระหว่างคณะ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัด
กิจกรรมดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการเล่มกีฬา และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด
3. เพื่อปลูกฝังนักศึกษาด้านคุณธรรม จริงธรรม การมีระเบียบวินัย เครารพกฎกติกา และมีจิตอาสา
4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาที่มีความสามารถของมหาวิทยาลัยฯ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ประเพณีระหว่างคณะ เป็นการรวมตัวขององค์กรนักศึกษา
และผู้ดูแลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาทั้ง 5 คณะ ในการรวมกันจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ประเพณีระหว่างคณะ
ให้เกิดการแข่งขันที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เริ่มทำการแข่งขัน ในระหว่างวันที่
5-29 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วยกีฬาที่จัดการแข่งขัน จำนวน 6ชนิดกีฬา ได้แก่ 1. กีฬาฟุตบอล
2. กีฬาฟุตซอล 3.กีฬาแชร์บอล 4.กีฬาวอลเลย์บอล 5.กีฬาบาสเกตบอล 6.กรีทา ซึ่งจัดการแข่ขันในวันนี้
นอกจากการแข่งขันกีฬาทั้ง 6 ชนิดที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ภายในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
ประเพณีระหว่างคณะ ยังมีการจัดประกวดขบวนพาเหรด การประกวดกองเชียร์ และการประกวดคฑากร
ซึ่งจะได้มอบถ้วยรางวัลให้แก่คณะที่ชนะเลิศจากการแข่งขันเสร็จสิ้นลง

>>คลิกเพื่อชมรูปทั้งหมด<<


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th