มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.นศ. จัดกิจกรรม พลเมืองที่เปี่ยมสุข
ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2563 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม "พลเมืองที่เปี่ยมสุข" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ โดยมีวัตถุประสงค์ของจัดโครงการครั้งนี้ ได้แก่ 1. เพื่อให้นักศึกษา มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตสำนึกไทยและจิตสำนึกสากล 2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจ ในหน้าที่พลเมือง (วัดเห็นผลความรู้ ความเข้าใจ) 3. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ซึ่งการอบรมในวันนี้ (5 มีนาคม 2563) ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ นักศึกษาจากสาขาเทคโนโลยีการผลิต อาจารย์ และบุคคลที่สนใจ รวมทั้งสิ้น 50 คน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.ปนัดดา ยอดแสง มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th