มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สาขาวิชาการตลาด ม.ราชภัฏนครฯ จัดกิจกรรม Marketing Zone เป็นปีแรก
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ ในกิจกรรม Marketing Zone ซึ่งจัดปีนี้เป็นปีแรก ณ ห้อง 3820 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กิจกรรมบรรยายและ Work shop จากผู้มีประสบการณ์ตรง โดยวิทยากร คุณภาพ ได้แก่ คุณสัญฐิติ วงษ์ศิริ : การพัฒนาศักยภาพสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้จัดการภายใต้แบรนด์ ป้ามณฑา เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการสร้างแบรนด์และสร้างกิจการเป็นของตนเอง คุณพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล: ทักษะในยุคดิจิทัล รู้ก่อน เปลี่ยนก่อน เรียนอย่างไรให้โดนใจตลาดแรงงาน ผู้จัดการสำนักงานภาคใต้ บริษัท จัดหางาน จ็อบ บี.เค. จำกัด เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และความต้องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล รวมถึงการปรับตัวในการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานในปัจจุบัน


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th