มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการประชุมผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ Webex Events
รายละเอียด : https://www.nstru.ac.th/th/news/view/2737


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th