มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศ ปรับปรุงกำหนดการการรายงานตัวนักศึกษาใหม่หลังยืนยันสิทธิ์ TCAS63 รอบ 2 กลุ่มภาคีเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563
ประกาศ ปรับปรุงกำหนดการการรายงานตัวนักศึกษาใหม่หลังยืนยันสิทธิ์ TCAS63 รอบ 2 กลุ่มภาคีเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563


สามารถตรวจสอบรายชื่อและบันทึกข้อมูลได้ที่ http://202.29.33.119/ColtaPulish/index_tcas2_pass_2563.php

ขั้นตอนรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
1. บันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่พร้อมพิมพ์ใบชำระเงิน ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. ถึง 15 พ.ค. 2563
2. พิมพ์ใบชำระเงินขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ชำระเงิน ณ เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 12-15 พ.ค. 2563 เท่านั้น
3. เข้าระบบพิมพ์ใบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ พร้อมรับรหัสประจำตัวนักศึกษา ระหว่างวันที่ 18-22 พ.ค. 2563
4. นำส่งใบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ใบรายงานผลการเรียน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระหว่างวันที่ 20-24 ก.ค. 2563

หมายเหตุ..ผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โทรฯ 075-809868 หรือ 075-809866


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th