มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศ การรับข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เรื่อง การรับข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

บริษัทประกันภัยตามกฎหมายเสนอแผนให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) โดยกำหนดให้บริษัทสามารถเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุได้ที่กองพัฒนานักศึกษา อาคารปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายังกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 075-845512บริษัทประกันภัยตามกฎหมายเสนอแผนให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) โดยกำหนดให้บริษัทสามารถเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุได้ที่กองพัฒนานักศึกษา อาคารปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายังกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 075-845512


รายการไฟล์แนบ

ชื่อ ขนาดไฟล์
TH-ประกาศการรับข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัต.pdf617.24 kB ดาวน์โหลด

คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th