มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ แจกพันธุ์พืชผักเพื่อเลี้ยงชีพช่วย เหลือชาวชุมชนท่างิ้วในสถานการณ์ COVID-19
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มรภ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ "ราชภัฏเพื่อชุมชน" กิจกรรม "สนับสนุนพันธุ์พืชผัก พอเพียงเลี้ยงชีพ ยุค COVID-19 แก่ชาวชุมชนท่างิ้ว" ๑ ไร่หายจน คนพระราชา ณ ศูนย์ปฏิบัติการ ๑ ไร่หายจนคนราาชภัฏ ชุมชนป่ายาง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ ได้มอบพืชพันธ์ผ่านผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี อสม. เพื่อส่งต่อไปยังชาวบ้านชุมชนตำบลท่างิ้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยนำพืชดังกล่าวไปปลูกเพื่อรับประทานในครัวเรือน หรือเพื่อการเกษตรกรรม โดยมีต้นพืชพันธ์จำนวน 500 ต้นได้แก่ พริก พริกไทย กะเพรา มะเขือ มะละกอ โหระพา ใบรา แมงลัก มะกรูด มะนาว ต้ะไคร้ ชะมวง มันปู แคร์ ธำมัง ชะพลู ผักหวานบ้าน และมะม่วงหินพานต์


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th