มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริฯ มรภ.นศ. ร่วมกับ ชาวชุมชนท่างิ้ว ถือฤกษ์วันพืชมงคล ปลูกต้นไม้เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา แหล่งเรียนรู้ นศ. ชุมชนท้องถิ่น
วันนี้ (11 พ.ค. 63) ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ชาวชุมชนท่างิ้ว ถือฤกษ์วันพืชมงคล ปลูกต้นไม้ ไม้ผล ไม้โตเร็ว ไม้บำบัด ไม้เศรษฐกิจ พืชผัก สมุนไพร และไม้พื้นถิ่น เพื่อทดแทน อนุรักษ์ และนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชา เป็นแหล่งสาธิต เรียนรู้ ปฏิบัติการ ของนักศึกษาและชาวชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ต่อไป ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ ปฏิบัติการ สืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นป่ายาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ

วันพืชมงคลศาสตร์พระราชา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th