มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ขอเชิญร่วมแบ่งปันสิ่งของ ณ “ตู้ปันสุข มหา'ลัย มหาชัย” ประตู 1 ม.ราชภัฏนครฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ติดตั้ง “ตู้ปันสุข มหา'ลัย มหาชัย” บริเวณประตู 1 ทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งวัตถุประสงค์ของการตั้งตู้ปันสุข คือ การให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่เดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับผู้ที่สนใจร่วมแบ่งปันสิ่งของสามารถนำมาใส่ในตู้ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป


คำสำคัญ

ตู้ปันสุข


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th