มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. ส่งมอบแบบอักษรประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมรับเกียรติคุณจากผู้ว่าฯเมืองนครฯ
เมื่อวานนี้ (28 พ.ค.63) ในที่ประชุมกรรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และอาจารย์สุธี โส้ปะหลาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ออกแบบอักษรประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช “นครศรีราชภัฎสุธี” เข้าส่งมอบแบบอักษรประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชและรับมอบประกาศเกียรติคุณจากนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบบอักษรดังกล่าว เป็นแนวคิดของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กำหนดให้มีการออกแบบขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบอักษรประจำจังหวัด แสดงออกซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัด อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจและความรัก ความรักสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ต่อไป


Download ฟอนต์ "นครศรีฯราชภัฏสุธี" ได้ที่ >>> https://www.nstru.ac.th/th/view/detail/48

ณัชฌา นนทโชติ, พินทุศร แก้วสีนวล / ข่าว
อาจารย์สุธี โส้ปะหลาง / ภาพ


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th