มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การอบรม Google Classroom เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการอบรม Google Classroom โดยวันนี้ (10 มิ.ย. 63) เป็นการอบรมสำหรับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเริ่มอบรมในเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 1938 อาคาร 19 ชั้น 3 ซึ่งการอบรมนี้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ โดย Google Classroom ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้อาจารย์สามารถสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น สามารถทำสำเนาของ Google เอกสารสำหรับนักศึกษาแต่ละคนได้โดยอัตโนมัติ โดยระบบจะสร้างโฟลเตอร์ของไดร์สำหรับแต่ละงาน และนักศึกษาแต่ละคนเพื่อช่วยจัดระเบียบให้ทุกคน

ส่วนกำหนดการการอบรมอีก 2 คณะ ได้แก่
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 สำหรับคณะวิทยาการจัดการ ลิ้งค์การอบรม >>> https://meet.google.com/lookup/eeg7rerh34
และวันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลิ้งค์การอบรม >>> https://meet.google.com/lookup/b5ajyn

ณัชฌา นนทโชติ, พินทุศร แก้วสีนวล / ข่าว

พินทุศร แก้วสีนวล / ภาพ


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th