มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏนครฯ จัดกิจกรรม Coaching นักวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยเเละพัฒนากลไกดูดซับเศรษฐกิจผ้าพื้นถิ่นนครศรีธรรมราชโดยมหาวิทยาลัยเป็นตลาด
วันนี้ (22 มิ.ย.2563) ณ ห้องประชุมบุษบา อาคารพรหมโยธี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม Coaching นักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเเละพัฒนากลไกดูดซับเศรษฐกิจผ้าพื้นถิ่นนครศรีธรรมราชโดยมหาวิทยาลัยเป็นตลาด โดยดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในครั้งนี้รับเกียรติจาก คุญเบญจมาศ ตีรมาศวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกสว. และคุณศิริกมล แก้วแสงอ่อน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช มาเป็นทีมวิทยากร โดยมีการเเลกเปลี่ยนการดำเนินงานที่ผ่านมา เเละกิจกรรม “ชม ช๊อบ แช๊ะ” ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เลือกซื้อเลือกหาหรือสั่งจองแบบและลายผ้าตามที่ต้องการ ประกอบด้วย ผ้ายกเมืองคอน ผ้ามัดย้อม และผ้าบาติก ส่วนกิจกรรมวันที่สอง 23 มิถุนายน 2563 เป็นกิจกรรมลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนในพื้นที่ดำเนินงานวิจัย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ณัชฌา นนทโชติ / ข่าว
พินทุศร แก้วสีนวล / ภาพ


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th