มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศ แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ ๔)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ ๔)


จากข้อ 2.3 บุคลากร นักศึกษา กรอกเพื่อขอรับบัตรอนุญาตยานพาหนะ (รถยนต์ รถจักรยานยนต์) เข้า-ออก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
*สามารถกรอกข้อมูลได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

สำหรับบุคลากร นักศึกษา กรอกขอรับออนไลน์ได้ที่.. https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfPEB4u09Rz6XXpdE…/viewform


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th