มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏนครฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะวิทยาการจัดการ (วจก.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ออนไลน์) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยการปฐมนิเทศครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้ระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจัดการถ่ายทอดสด ณ หอประชุมภักดีดำรงค์ฤทธิ์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง https://www.facebook.com/managementscienceNSTRU/videos/292279055453535/?vh=e&d=n

พินทุศร แก้วสีนวล ภาพและข่าว


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th