มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.เลย

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดย ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย. อธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในด้านการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมถึงการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชขอขอบคุณคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ให้เกียรติมาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชไว้ ณ โอกาสนี้

ชมภาพทั้งหมดได้ทาง >> https://www.facebook.com/media/set?vanity=nstru.pr&set=a.3167250676651573


พินทุศร แก้วสีนวล ภาพและข่าว

 


คำสำคัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th