มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ความคืบหน้าการส่งคืนหนังสือบุดที่ถูกการโจรกรรมจาก มรภ.นศ. (14 ส.ค. 2563)
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ ผศ.สุจารี แก้วคง พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิชิต สุขทรรองอธิการบดี และผศ.ศุภมาศ อิสระพันธ์ รองอธิการบดี ร่วมเปิดกล่องตรวจสอบหนังสือบุดที่ถูกส่งคืนจากผู้ครอบครอง ซึ่งได้ซื้อไปจากกลุ่มผู้ก่อเหตุ และผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับโจรกรรม ผ่านไปรษณีย์และขนส่งเอกชนส่งมายังศูนย์รับบิณฑบาตคืนหนังสือบุดสมุดข่อยนครศรีธรรมราช และทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาร่วมเปิดพร้อมกัน นำโดยพระครูเหมเจติยาภิบาล พระสงฆ์ผู้ประสานงานศูนย์รับบิณฑบาต พร้อมด้วยนายแพทย์บัญชา พงศ์พานิช ผู้ประสานงานฆราวาส รองผู้กำกับ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช นางพรทิพย์ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติ นครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดกล่องตรวจสอบหนังสือบุดที่ถูกส่งคืน โดยคณะสงฆ์ได้ร่วมกันอนุโมทนากับกุศลให้การส่งคืน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่ช่วยกันเพื่อทวงคืนหนังสือบุด สมบัตรของชาติให้คืนกลับมา โดยได้รับความร่วมมือจากท่านที่มีในครอบครอง ณ สำนักงานพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การตรวจสอบในวันนี้ ได้รับหนังสือบุดคืนรวมทั้งสิ้น 207 เล่ม ยืนยันว่ามาจากศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 195 เล่ม รอตรวจสอบอีกครั้ง 12 เล่ม อาวุธโบราณ 6 รายการ ได้รับการยืนยันว่ามาจากศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรยืนยัน 6 รายการ

จากนั้น ได้ร่วมกันตรวจสอบหลักฐานร่วมกับพระครูเหมเจติยาภิบาล พระสงฆ์ผู้ประสานงานศูนย์รับบิณฑบาตคืนหนังสือบุดสมุดข่อยนครศรีธรรมราช นางพรทิพย์ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติ นครศรีธรรมราช และพ.ต.ท.จริญ ขาวเอี่ยม รองผู้กำกับ(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช และได้ลงนามกำกับไว้บนกล่องของแต่ละประเภท จากนั้นทางตำรวจได้นำหลักฐานทั้งหมดเก็บไว้เป็นของกลางต่อไป

ชมภาพทั้งหมดทาง https://www.facebook.com/pg/nstru.pr/photos/?tab=album&album_id=3238198149556825

    dewagacor


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th