มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ศึกษาธิการจังหวัดนครฯ ร่วมกับ นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏนครฯ และสมาคมสื่อพลเมืองนครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และสมาคมสื่อพลเมืองนครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก ณ ห้องประชุมพรหมโยธี อาคาร 19 โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เริ่มเวลา 08.30 น. พิธีเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษ เวลา 09.30 น. ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) เวลา 10.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เวลา 10.30 น. เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ/เทคนิคการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ ในภาคบ่ายเวลา 13.00 น. รู้เท่าทันสื่อสู่การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และในเวลา 14.00 น. การออกแบบโครงเรื่องสินค้าและบริการ Storyboard

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เริ่มเวลา 08.30 น. นำเสนอโครงเรื่องสินค้าและบริการ Storyboard เวลา 09.30 การสร้าง Content จากโครงเรื่องสินค้าและบริการ (Picture Content) (Video Content) ในภาคบ่าย เวลา 13.00 น. นำเสนอเรื่องราวผ่าน Facebook และ You Tube เวลา 14.30 น. การนำเสนอผลงาน/การประกวด และเวลา 15.30 น. การทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post-test) และปิดท้ายด้วยการมอบวุฒิบัตร/เกียรติบัตร 


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th