มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษา การให้คำปรึกษาชีวิต

ัวันนี้ (20 ส.ค. 63) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษา การให้คำปรึกษาชีวิต" แก่อาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 5 คณะ โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นกิจกรรมการบูรณาการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ เพื่อเป็นแนวทางการให้คำปรึกษาชีวิตแก่นักศึกษาที่มีปัณหาในด้านต่างๆ โดยการอบรมในครั้งนี้มีการปฏิบัติการจริงให้คำปรึกษาปัณหาชีวิต และแนวทางการบำบัดสุภาพจิตในภาวะวิกฤตรวมทั้งการเก็บความลับของนักศึกษาที่มารับบริการ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวกัลยา หนูคง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากร
หลังเสร็จกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่อาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรมด้วย ซึงการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวกัลยา หนูลง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากร


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th