มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. จัดพิธีอัญเชิญตราราชภัฏสัญลักษณ์ ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกในหลวง ร.9
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ จัดพิธีอัญเชิญตราราชภัฏสัญลักษณ์ ประจำปี 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "ราชภัฏ" และดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พิธีจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ มณฑลพิธีสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธาน พิธีอัญเชิญตราราชภัฏสัญลักษณ์นี้จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 6 แล้ว โดยในเวลา 17.00 น. พิธีเริ่มด้วยการเคลื่อนขบวนของนักศึกษา จากนั้นประธานในพิธีได้วางพวงมาลา ถวายพานพุ่มดอกไม้สด และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายเป็นเครื่องราชสักการะแล้วบังคมคำนับเบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ผู้ร่วมพิธีได้ร่วมกันถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมรูปและดวงตราพระราชลัญจกร
ทั้งนี้สิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คือพิธีรับเข็มราชภัฏสัญลักษณ์จากเบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ซึ่งนำกล่าวโดย นายบรรณสรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จากนั้นได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ภายในพิธีมีการจุดพลุดอกไม้ไฟ ชื่อชุด “ด้วยพระบารมี จึงมีราชภัฏ” ตามด้วยการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ “เพลงดินของเรา” การแสดงหลีดเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย และเพลงราชภัฏสดุดี ผู้นำนักศึกษาทุกองค์กรและชั้นปีที่ 1 ทุกคน ร่วมกันร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีอันสำคัญและทรงเกียรติของชาวมหาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pg/nstru.pr/photos/?tab=album&album_id=3260835107293129


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th