มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สำรวจความต้องการใช้งานแพ็คเกจอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ฟรีเป็นเวลา 3 เดือน ครั้งที่ 2
สำรวจความต้องการใช้งานแพ็คเกจอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ฟรีเป็นเวลา 3 เดือน ครั้งที่ 2

เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลได้พิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยอนุญาตและผ่อนคลายการใช้อาคารและสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ประกอบการให้เปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องสำรวจความต้องการของนักศึกษาอีกครั้งเพื่อให้การดำเนินการเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้หากการสำรวจพบว่านักศึกษาไม่มีความต้องการใช้งานแพคเกจอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณสื่อการเรียนการสอนให้คณะหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อไป

คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อทำแบบสำรวจ

https://race.nstru.ac.th/home_ex/blog/sim


คำสำคัญ

แพ็คเกจอินเทอร์เน็ต


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th