มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหนังสือบุดและวัตถุโบราณ ครั้งที่ 1/2563
วันนี้ (27 ส.ค. 63)  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รองศาสตราจารย์ ดร.กัณตภณ หนูทองแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหนังสือบุคและวัตถุโบราณ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการกำหนดแนวทาง มาตรการ และดำเนินการเรียกคืนหนังสือบุดและวัตถุโบราณที่ถูกโจรกรรม ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือบุดและวัตถุโบราณที่ได้รับคืน เสนอจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หนังสือบุดและวัตถุโบราณ  พร้อมเสนอจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หนังสือบุดและวัตถุโบราณ ปรับปรุงฐานข้อมูลหนังสือบุคและวัตถุโบราณ จัดเก็บหนังสือบุดและวัตถุโบราณให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและความปลอดภัย  ปริวรรต และจัดพิมพ์หนังสือบุด เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์หนังสือบุดและวัตถุโบราณให้เกิดประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


คำสำคัญ

หนังสือบุดวัตถุโบราณ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th