มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครฯ ครั้งที่ 10/2563
วันนี้ (27 ส.ค. 63)  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมสุดหอม  สำนักงานอธิการบดี ดร.สมปอง รักษาธรรม  รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 /2563 โดยมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา คือ พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เงินรางวัลประจำปี พ.ศ. 2563


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th