มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฎนครฯ เตรียมมอบทุนการศึกษา และคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2563(5) โดยได้รับเกียรติจาก นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีมติพิจารณามอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา จำนวน 15 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท ในวันที่ 9 มกราคม 2564 และจะมีการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 นอกจากนี้จะมีการประสานให้นักศึกษาปัจจุบันสมัครเป็นสมาชิกสมทบ และคณาจารย์เป็นสมาชิกสามัญ/กิตติมศักดิ์ และมีมติปรับเพิ่มคณะกรรมการสมาคมตำแหน่งรองประธาน และประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สมัครเข้าเป็นสมาชิก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีค่าสมัครสมาชิก 100 บาท ซึ่งสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช http://alumni.nstru.ac.th/alumni_register.php โดยชำระค่าสมัครสมาชิกได้ที่
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี : 816-0-89005-2 ชื่อบัญชี : สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่
Facebook : สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช www.facebook.com/ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช-AA-NSTRU-800790400131179/


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th