มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สาขาการจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ พัฒนาจิตชีวิตสดใส จัดโดย ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทอนหงส์
เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2563 คณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ "พัฒนาจิตชีวิตสดใส" จัดโดย ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทอนหงส์ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้กระบวนการกลุ่มตามแนวทางจิตปัญญาเข้าไปบูรณาการกับกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้ ทั้งเพลงบอกและหนังตะตุง ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าภายในของตน ทั้งยังได้รับความเพลิดเพลิน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวแทนมหาวิทยาลัยกับชุมชนอีกด้วย


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th