มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานของครูยุคใหม่กับการพัฒนาตนและชุมชนท้องถิ่น
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานของครูยุคใหม่กับการพัฒนาตนและชุมชนท้องถิ่น สำหรับผู้รับทุนในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th