มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

กองกลาง จัดงานแสดงมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการสังกัดกองกลาง ประจำปี 2563
วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดงานแสดงมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการสังกัดกองกลาง ประจำปี 2563 "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการสังกัดกองกลางจำนวน 7 ท่าน ได้แก่ คุณทิพพาภรณ์ วัฒโน คุณสมญา เจ้งวัฒนพงศ์ คุณสุนีย์ จิตวิบูรณ์ คุณวรรณี นนทโชติ คุณเนื่อง ภูธรภักดี คุณบุญอนงค์ เมืองแดง และคุณบุญญา ปรีชาชาญ กิจกรรมจัดขึ้นบริเวณหน้าห้องกองกลาง สำนักงานอธิการบดี


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th