มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ขยายระยะเวลาตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์สำหรับขอใช้บริการเสริมอินเทอร์เน็ต (ฟรี 3 เดือน) ปีการศึกษา 2563 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563
ขยายระยะเวลาตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์สำหรับขอใช้บริการเสริมอินเทอร์เน็ต (ฟรี 3 เดือน) ปีการศึกษา 2563 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563
โดยขอความความร่วมมือนักศึกษาลงทะเบียนขอใช้บริการเสริมอินเทอร์เน็ตสำหรับการเรียน (ฟรี 3 เดือน) ปีการศึกษา 2563 ตรวจสอบข้อมูลและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อขอรับบริการเสริมฯ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 นี้

และเนื่องจากผู้ให้บริการจำเป็นต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ในการให้บริการเสริมนี้ ซึ่งหากนักศึกษาคนใดไม่ได้ทำการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ในระบบให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการขอใช้บริการเสริมอินเทอร์เน็ตนี้

โดยสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านเว็บไซต์ URL
https://internet-package.nstru.ac.th/index.php/student_mobile/check

หรือ Scan QR Code ด้านล่างนี้

และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วได้ที่นี้
https://internet-package.nstru.ac.th/index.php/student_mobile/student_checked


คำสำคัญ

บริการเสริมอินเทอร์เน็ต 3 เดือน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th