มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การประชุมคณะกรรการบริหารจัดการหนังสือบุดและวัตถุโบราณ ครั้งที่ 5/2563
วันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมคณะกรรการบริหารจัดการหนังสือบุดและวัตถุโบราณ ครั้งที่ 5/2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กัณตภณ หนูทองแก้ว ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปะและวัฒนธรม 

โดยการประชุมในครั้งนี้มีการหารือเกี่ยวกับการเสนอจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หนังสืบและวัตถุโบราณ การปรับปรุงฐานข้อมูลหนังสือบุดและวัตถุโบราณให้เป็นปัจจุบัน การจัดเก็บหนังสือบุดและวัตถุโบราณให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและความปลอดภัย การปริวรรต และจัดพิมพ์หนังสือบด เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน และการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์หนังสือบุดและวัตถุโบราณให้เกิดประโยชน์สูงสุด


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th