มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563

ในการนี้ ได้รับฟังรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรังซึ่งเป็นพื้นที่การให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนท้องถิ่น จำนวนรวมทั้งสิ้น 156 หมู่บ้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ให้แก่ประชาชน อาทิ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบล โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นอกจากนี้ องคมนตรียังได้บรรยายพิเศษ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏในศตวรรษที่ 21 จำนวน 500 คน และเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบ เพื่อร่วมหารือแนวทางการพัฒนานักศึกษาด้วยการประสานประโยชน์ความร่วมมือระหว่างคณะในการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ที่จะสร้างทักษะวิศวกรสังคม เพื่อให้นักศึกษาเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสานความร่วมมือ และนวัตกรชุมชน

ชมภาพทั้งหมดได้ทาง https://www.facebook.com/media/set/?vanity=nstru.pr&set=a.3407543155955656


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th