มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ชาวพิปูน เตรียมเปิดเมืองต้อนรับการท่องเที่ยว ส่งหนังสั้น “มนต์รักษ์พิปูน” ผลิตโดย ราชภัฏนครฯ สู่สายตาชาวโลก
เมื่อวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักศึกษาและคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกับตัวแทนชุมชนเครือข่ายการท่องเที่ยวอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นเรื่อง “มนต์รักษ์พิปูน” เพื่อใช้เป็นสื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้แก่อำเภอพิปูน โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลักจาก ธนาคารออมสิน ภายใต้โครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ในการนี้ทีมงานได้ใช้สถานที่หลากหลายของอำเภอพิปูนในการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น อาทิ อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อ่างเก็บน้ำกระทูน น้ำตกเหนือฟ้า น้ำตกวังแรด อนุเสาวรีย์ขุนพิปูนเปรมประดิษฐ์( หน้าที่ว่าการอำเภอพิปูน ) หลวงพ่อแดง วัดทุ่งนาใหม่ ไร่กาแฟไพรวัลย์ เหนือฟ้ารีสอร์ต และร้านลูกตาลสะพานพ่อเฒ่า เป็นต้น โดยบทภาพยนตร์ได้ถูกพัฒนามาจากการลงพื้นเพื่อทำกิจกรรมกลุ่มระหว่าง ตัวแทนชุมชน นักศึกษา และคณาจารย์ เพื่อถอดบทเรียนจากความต้องการที่แท้จริงของชุมชนเพื่อนำมาสร้างสรรค์เป็นบทภาพยนตร์ ถึงแม้ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ที่ทำการถ่ายทำภาพยนต์ จะเต็มไปด้วยอุปสรรคเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนจากพายุฝน แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของทีมงานทุกชีวิต และผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชาวอำเภอพิปูนที่ดูแลทีมงานทุกชีวิตอย่างดีเสมือนคนในครอบครัวทำให้การถ่ายทำภาพยนตร์สั้น เรื่อง “มนต์รักษ์พิปูน” สำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ โดยหลังจากนี้ทีมงานจะช่วยกันตัดต่อภาพยนต์สั้นเรื่องดังกล่าวเพื่อเตรียมนำเสนอในลำดับต่อไป โดยทุกท่านสามารถให้กำลังใจ ติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวได้จาก แฟนเพจ “มนต์รักษ์พิปูน”


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th