มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

โครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที 12 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เมื่อวานนี้ (28 ต.ค. 63) นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเข้าร่วมโครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที 12 จัดขึ้น ณ อาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษที่ให้โอกาสนักศึกษาทุกคน ไม่จำกัดสาขาวิชา ได้ทดลองสร้างอนาคตของตนเองด้วยการฝึกแบบลงลึกรอบด้าน ทำงานจริงทั้งด้านกลยุทธ์ การตลาด การบริหาร โฆษณาประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรบุคคล ฯลฯ กับผู้บริหารระดับสูง และนักศึกษาจากทั่วประเทศ สำหรับระยะเวลาฝึกอบรมและทำงานใช้ระยะเวลา 2 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 [email protected]