มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะกรรมการขับเคลื่อนงานสื่อสารองค์กร มรภ.นศ. ร่วมอบรม PR On stage เพื่อการประชาสัมพันธเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย งานสื่อสารองค์กร ร่วมกับ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยากรจัดการ จัดกิจกรรมการอบรมการประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ "PR ON STAGE" แก่บุคลากรของหน่วยภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประขุมสุดหอม สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์เป็นวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล ผศ.ดร.ปรีดา นัคเร ผศ.ดร.เมธาวี จำเนียร และ ผศ.ดร.กรกฎ จำเนียร โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมอย่างคับคั่ง โดยเนื้อหาการอบรมเป็นการปูพื้นฐานให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เช่น การเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น หลักการเขียนข่าวเบื้องต้น การเพิ่มมูลค่าข่าว เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะมีแบบฝึกหลังการอบรม และจะมีการติดตามผลการดำเนินงานโดยทีมวิทยากรเป็นระยะ


ขอขอบคุณข่าวจาก คุณอรอุมา จันทกุล


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th