มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

นิเทศศาสตร์จัดอบรมผู้ประกาศ-ถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่ศิษย์เก่าสู่รุ่นน้อง

4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลักสูตรนิเทศศาสตร์จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกาศ” โดยมีคุณสมันญา ทมธิแสง นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ ที่มากประสบการณ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นศิษย์เก่าหลักสูตรนิเทศศาสตร์ให้เกียรติเป็นวิทยากร ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เสียง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากหลักสูตรนิเทศศาสตร์กว่า 20 คน
การจัดกิจกรรมตลอดทั้งวันเน้นการให้ความรู้พื้นฐานการใช้เสียงและการฝึกปฏิบัติการใช้เสียงที่ถูกต้องจากทั้งวิทยากรทั้งสองท่าน โดยนักศึกษาทุกคนได้รับการฝึกปฏิบัติและข้อเสนอแนะจากวิทยากรแบบตัวต่อตัวอย่างเข้มข้น ทำให้นักศึกษาได้ทราบข้อควรแก้ไขในการใช้เสียงเพื่อนำไปพัฒนาตนเอง ฝึกฝนการใช้เสียงเป็นผู้ประกาศที่ดีต่อไป
“ขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองเป็นอย่างสูงที่มาช่วยฝึกฝนพวกเรา สิ่งที่ได้จากกิจกรรมวันนี้ ผมจะได้นำไปฝึกฝนต่อและพัฒนาตนเองต่อไป” นายภาณุสรณ์ ศรีคชา หนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมเปิดเผยความรู้สึก
กิจกรรมในวันนี้นอกจากจะได้องค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติการใช้เสียงและการเป็นผู้ประกาศอย่างถูกต้องจากวิทยากรแล้ว ยังเต็มไปด้วยความสนุกสนานและมิตรภาพระหว่างพี่วิทยากรศิษย์เก่าและน้อง ๆ รุ่นใหม่ที่ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ดี ๆ จากรุ่นพี่ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์อีกด้วย

ขอขอบคุณข่าวและภาพจาก ผศ.ดร.เมธาวี จำเนียร อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 [email protected]