มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

NSTRU Ambassador Boy and Girl และ NSTRU TRANSGENDER 2020
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม NSTRU Ambassador Boy&Girl 2020 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กิจกรรมในครั้งนี้ ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้นายบรรณสรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นายกองค์การบริหารนักศึกษาฯ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมว่าเป็นการมุ่งเน้นสร้างตัวแทนนักศึกษาที่มีความสามารถ สร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดี เป็นบัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ ให้มีความภาคภูมิใจในสถาบัน และมีความกล้าแสดงออกเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย
สำหรับผลการประกวด ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่ง ได้แก่ ธัชนนท์ ช่วยสกุล (นนท์) คณะครุศาสตร์ NSTRU Ambassador Boy 2020 ญาณิกา บุญมี (เพ้นท์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ NSTRU Ambassador Girl 2020 และ ธีรวุฒิ หนูด้วง (นิคไนซ์) คณะครุศาสตร์ NSTRU Ambassador Transgender 2020

คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th