มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

น.ศ.สาขาวิชาเคมี คณะวิทย์ฯ ม.ราชภัฏนครฯ ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง 2 ปี จากมูลนิธิวัตไกรฤกษ์ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม




มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรโชติ บุญส่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง 2 ปี (2563-2564) จากมูลนิธิวัตไกรฤกษ์ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การมอบทุนการศึกษาดังกล่าว มูลนิธิวัตไกรฤกษ์และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาคน โดยการให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความประพฤติและผลการเรียนที่ดี ซึ่งจะส่งผลสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศต่อไป 


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th