มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครฯ คว้ารางวัลชมเชยการนำเสนอโครงงานพลังงานชุมชน ภายใต้หลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จากการนำเสนอโครงงานพลังงานชุมชน ภายใต้หลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน รุ่นที่ 7 "โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าให้ประหยัด ปลอดภัย และเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในครัวเรือน ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช" จัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th