มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. ร่วมประชุมหน่วยงานร่วมสนองงานพระราชดำริฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อพ.สธ. เตรียมประชุมวิชาการและนิทรรศการรับเสด็จ 30 เม.ย. 64
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศกรของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริฯ อพ.สธ. ซึ่งพระองค์จะทรงเสด็จมาเยี่ยมชมโครงการจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th