มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏนครฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช โดยหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ ภายใต้กิจกรรม "อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร" เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี โดยเวลา 09.00 น. เป็นพิธีเปิดอบรม โดย ผู้ช่วยศาสตร์สุชาดา การะกรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิด เวลา 09.30 น. เป็นการอบรมสภาพแวดล้อมของธุรกิจสำนักงานบัญชีและสอบบัญชี โดยทีมวิทยากร คือ อาจารย์วรวงค์ ระฆังทอง อาจารย์สุปราณี สุคนธมาน อาจารย์ดวงธิดา พิลาลำ และอาจารย์ธัญญ์สิริภัค นวลจันทร์ เวลา 10.45 น. เป็นการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ประเภทธุรกิจและภาษีอากรของสถานประกอบการ และเวลา 13.00 น. นำเสนองานในแต่ละกลุ่ม ต่อด้วยข้อเสนอแนะของทีมกรรมการ และสรุปผล


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th