มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศ เลื่อนการสอบวัดประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเลื่อนการสอบวัดประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ทางสำนักวิทยบริการฯ ยังคงสอบในวันที่ 7 และ 8 ธันวาคม 2563 เช่นเดิม
และสำหรับนักศึกษามีกำหนดการสอบในวันที่ 2, 3 และ 4 ธันวาคม ทางสำนักวิทยบริการฯ จะจัดการสอบให้อีกครั้งในช่วงเปิดภาคเรียน 2/2563 และจะประกาศกำหนดการณ์และตารางสอบให้ทราบอีกครั้ง โดยขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์และ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


คำสำคัญ

exitexamexit exam


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th