มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. อบรมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันนี้ (23 ธ.ค. 63) เวลา 09.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 1939 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการอบรมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการที่สนับสนุนการลดใช้กระดาษในการปฎิบัติงาน (Paperless) และมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ประมวลผลของทุกส่วนราชการให้เป็นระบบเดียวกัน


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 [email protected]